OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/RPOWP 2014-2020/2017 NA ZAKUP I DOSTAWĘ ZESTAWU STOŁÓW ROBOCZYCH DO PANELI ŚCIENNYCH  DLA BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ERKER PATRYK SAWICKI - TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 30 MAJA 2017 R. DO GODZ. 9.00


Działając na podstawie pkt. 3 rozdziału VII ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 21.04.2017 wprowadzono zmiany co do treści ogłoszenia i opisu przedmiotu zamówienia ze względu na wystąpienie istotnych wad w opisie przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR 2). Z tego względu wydłużono termin składania ofert na dzień 30 maja 2017 r. do godz. 9.00

 

Do pobrania:

1. Ogł_zap ofer_nr 2_RPOWP 2014-2020_2017_ERKER AKTUALIZACJA TREŚCI - 22 MAJA 2017
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
AKTUALIZACJA TREŚCI - 22 MAJA 2017
4. Załącznik nr 3 - Informacja o podwykonawcach
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia.
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców dotyczące grupy kapitałowej.

Informacja o liczbie złożonych ofert i wyborze wykonawcy
 

 

20 kwietnia 2017

Przetargi

Powrót

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ERKER

Stary Rynek 31, 84-100 Puck

NIP 587 149 44 79 | REGON 221872281