OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/RPOWP 2014-2020/2017 NA ZAKUP I DOSTAWĘ ZESTAWU NARZEDZI PNEUMATYCZNYCH DO PRAC RĘCZNYCH DLA BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ERKER PATRYK SAWICKI TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 30 MAJA 2017 R. DO GODZ. 9.00

W związku z przesłanymi pytaniami do niniejszego zapytania ofertowego i działając na podstawie pkt. 3 rozdziału VII ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 21.04.2017 wprowadzono zmiany co do treści ogłoszenia i opisu przedmiotu zamówienia ze względu na wystąpienie istotnych wad w opisie przedmiotu zamówienia (ZAŁACZNIK NR 2). Z tego względu wydłużono termin składania ofert na dzień 30 maja 2017 r. do godz. 9.00

 

Do pobrania:

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. Ogł_zap ofer_nr 4_RPOWP 2014-2020_2017_ERKER - AKTUALIZACJA TREŚCI-22 MAJA 2017 R.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.AKTUALIZACJA TREŚCI-22 MAJA 2017 R.
4. Załącznik nr 3 - Informacja o podwykonawcach.
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia.
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców dotyczące grupy kapitałowej.

Informacja o liczbie złożonych ofert i wyborze wykonawcy

 

20 kwietnia 2017

Przetargi

Powrót

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ERKER

Stary Rynek 31, 84-100 Puck

NIP 587 149 44 79 | REGON 221872281