OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/RPOWP 2014-2020/2017 NA ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5 T Z PODWÓJNĄ KABINĄ

Do pobrania

 

 1. Ogł_zap ofer_nr 6_RPOWP 2014-2020_2017_ERKER

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

4. Załącznik nr 3 - Informacja o podwykonawcach.

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia.

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców dotyczące grupy kapitałowej.

Informacja o liczbie złożonych ofert i wyborze wykonawcy

  

21 maja 2017

Przetargi

Powrót

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ERKER

Stary Rynek 31, 84-100 Puck

NIP 587 149 44 79 | REGON 221872281