OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/RPOWP 2014-2020/2018/BOI ERKER Patryk Sawicki NA ZAKUP I DOSTAWĘ STOŁÓW MONTAŻOWYCH (1 kpl.)


Termin składania ofert w formie pisemnej: do 30/11/2018 do godz. 9:00
 

Miejsce składania: Biuro Obsługi Inwestycji ERKER Patryk Sawicki ul. pl. Stary Rynek 31 84-100 Puck
 

Termin wykonania: do 21/12/2018

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 

Informacja o złożonych ofertach 

Załącznik 1_Formularz oferty
Załącznik 2_Opis przedmiotu zamówienia-stoły 
Załącznik 3_INFORMACJA DOT PODWYKONAWCÓW-stoły 
Załącznik 4 -Oświadczenie o spełnieniu war-stoły 
Załącznik 5_Oświadczenie_grupa kapitałowa-stoły 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3-2018 stoł.mont.

 

21 listopada 2018

Przetargi

Powrót

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ERKER

Stary Rynek 31, 84-100 Puck

NIP 587 149 44 79 | REGON 221872281