OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/RPOWP 2014-2020/2017 NA BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNEGO

Termin składania ofert w formie pisemnej: do 04/01/2018 do godz. 9:00
 
Miejsce składania: Biuro Obsługi Inwestycji ERKER Patryk Sawicki, Plac Wolności 31, 84-100 Puck
 
Otwarcie ofert: 04/01/2018 do godz. 9:30
 
Termin wykonania: do 30/06/2018
 
 
Do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3 - Wzór  umowy.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców dotyczące grupy kapitałowej.
Załącznik nr 5 - Formularz wykazu robót.
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany.

 

Informacja o złożonych ofertach
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

 

19 grudnia 2017

Przetargi

Powrót

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ERKER

Stary Rynek 31, 84-100 Puck

NIP 587 149 44 79 | REGON 221872281